Bruk av HMSREG 365 mobilapp

Mobilapplikasjonen HMSREG365 kan benyttes for inn- og ut-registrering av mannskap. Appen kan lastes ned gratis fra Google Play eller App Store.

Forutsetninger for at mobilappen kan benyttes

Framgangsmåte

Skjermdump fra HMSREG 365
1. Skriv inn mobilnummer. Motta engangskode på SMS.
Skjermdump fra HMSREG 365
2. Skriv inn koden.
Skjermdump fra HMSREG 365
3. Velg lokasjon / arbeidsted. Klikk på meny ikon for å oppdatere GPS eller sette lokasjon manuelt.
Skjermdump fra HMSREG 365
4. Velg sjekk inn.
Skjermdump fra HMSREG 365
5. Husk å trykk "Sjekk ut" når du er ferdig på arbeidsstedet.

Funksjonsrolle

Dersom funksjonsrolle skal benyttes må dette registreres på forhånd i mannskapslisten i HMSREG. Dine registrerte funksjonsroller vil da komme opp som valg i appen.

Skjermdump fra HMSREG 365
Velg funksjonsrolle og sjekk inn.
Skjermdump fra HMSREG 365
Mannskap logget inn som Hovedsikkerhetsvakt kan i tillegg se hvilke Lokale sikkerhetsvakter som logget inn – ved å trykke på Innsjekket LSV Liste.

HMSREG er utviklet av programvareselskapet Omega.