HMSREG er informasjonssystemet som hjelper byggherrer
og entreprenører til å samarbeide for en ryddig bygge- og anleggsbransje.

Enklere å være seriøs

De fleste større oppdragsgivere har seriøsitetsbestemmelser i sine kontrakter. I tillegg setter byggherreforskrift og påseplikt viktige krav til prosjektenes gjennomføring. HMSREG sikrer at disse forpliktelsene ikke blir glemt i en travel prosjekt-hverdag. I praksis skjer det gjennom innhenting og sammenstilling av viktig leverandør- og mannskaps-informasjon sammen med digitalisering av relaterte arbeidsprosesser. HMSREG gir viktig oversikt over nøkkelstatistikk for både enkeltprosjekter og selskapets totale aktivitet.

HMSREG365 er en nyutvikling av dagens versjon av systemet med helt ny arkitektur som gir mulighet med samhandling mellom byggherre og entreprenør, en bedre og mer dynamisk selskapsstruktur og bedre rapporteringsmuligheter.

HMSREG365 vil være generelt tilgjengelig fra 1. desember 2019.

Logg inn

Her får du tilgang til alle prosjektene dine i HMSREG 365.

HMSREG er utviklet av programvareselskapet Omega.